Portret (d)Opowiedziany #001

Pomiędzy treścią i zakresem wyrazu istnieje bardzo ścisły i logiczny związek. Najkrócej mówiąc, im bogatsza treść wyrazu, tym uboższy jest jego zakres i odwrotnie: im bogatszy zakres, tym uboższa treść. Twórca – malarz. Twórca – uboższa treść, bogatszy zakres.

[więcej]

Portret (d)Opowiedziany #002

Pomiędzy treścią i zakresem wyrazu istnieje bardzo ścisły i logiczny związek. Najkrócej mówiąc, im bogatsza treść wyrazu, tym uboższy jest jego zakres i odwrotnie: im bogatszy zakres, tym uboższa treść. Twórca – malarz. Twórca – uboższa treść, bogatszy zakres.

[więcej]

Close Menu